Hvem kan delta?

Nordmarka Rundt arrangeres etter NCF's reglement for turritt landevei.

Rittet består av to deler:

  • Et turritt inndelt i aldersklasser for enkelt-ryttere
  • En lagkonkurranse rettet mot en gruppe ryttere fra klubb

Turrittet er åpent for alle over 17 år i henhold til NCF sitt reglement.

Lagkonkurransen er åpen for en gruppe ryttere fra en og samme klubb eller gruppe ryttere fra forskjellige klubber som overfor arrangør framstår som en samlet gruppe.

Klasseinndeling

Klasseinndelingen for turritt består av ryttere som i konkurranseåret fyller:

Alder Klasse (Menn) Klasse (Kvinner)
17 - 19 år M17 K17
20 - 24 år M20 K20
25 - 29 år M25 K25
30 - 34 år M30 K30
35 - 39 år M35 K35
40 - 44 år M40 K40
45 - 49 år M45 K45
50 - 54 år M50 K50
55 - 59 år M55 K55
60 - 64 år M60 K60
65 - 69 år M60 K60
70 og eldre M70 K70