Teknisk service

Sikkerhet i et turritt er viktig, både for deltakere, arrangør, tilskuere og andre trafikanter. Ansvaret for at sikkerheten i rittet blir ivaretatt ligger både hos arrangør og hos deltakerne. Nordmarka Rundt følger en løype som er åpen for normal trafikk hvor vanlig trafikkregler gjelder.

Vi oppfordrer derfor alle å gjennomgå rittreglementet og sikkerhetspunktene under før gjennomføring av rittet.

Sikring av løypetrase

Løypa vil bli skiltet i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet og Norsk Sykkelrittforening.

  • Hvite piler vil markere endringer av vei eller retning i forkant av hvert kryss eller rundkjøring.
  • I områder hvor man må utvise spesiell varsomhet vil det stå egne skilt

Løypevakter vil være stasjonert ved alle farlige punkter, kryss og rundkjøringer i traséen.

Merk! Løypevaktenes har ikke mandat til å regulere annen trafikk, kun informere andre trafikanter om syklister og vise syklistene riktig vei videre. Stasjonære vakter har myndighet til trafikkregulering. Vanlige trafikkregler gjelder for alle deltakere i rittet. 

Trafikksikkerhet

Vi ber alle deltakere utvise spesiell varsomhet på følgende strekninger:

  • Oppover Sollihøgda følger løypetraseen E16 som er stamvei til Bergen. Ta hensyn til annen trafikk og slipp forbi biler som kommer bakfra der det er mulig.
  • Mellom Sundvollen og matstasjonen på Norderhov går traseen på en smal og svingete vei med tildels dårlig plass til møtende biler. Gi plass til møtende trafikk.
  • Nedover Nittedal etter påkjøring ved Stryken følger hovedvei inn til Oslo. Ta hensyn til annen trafikk og slipp forbi biler som kommer bakfra der det er mulig.

Sanitet

Skader/ulykker meldes på telefon 113 (AMK).

Si at det gjelder skade/ulykke i sykkelrittet Nordmarka rundt, hvem du er, hvor du er i løypa, hva skjedde, hvor mange er involvert.

Paramedic på MC (ambulanse) og ambulansebil følger rittet, de er online med AMK.

Det er for øvrig førstehjelpsutstyr på matstasjonene og hos enkelte løypevakter som står på utsatte steder i løypa.

Det er også sanitet ved mål på Årvoll skole, de har hvite vester merket MEDIC.  Om du ikke ser de ute holder de til i rommet bak vaffelstekerne.

Alle skader skal innrapporteres til Sikkerhetsansvarlig på telefon 902 31 443 så snart dette lar seg gjøre etter at AMK er varslet. Samme nummer benyttes dersom du pga skade, sykdom eller av annen grunn må bryte rittet.