Påmelding

For å delta på Nordmarka Rundt 2023 må man ha en gyldig lisens og være påmeldt selve rittet.

Startkontingent

  • Frem til 31. desember: kr 399
  • Fra 1. januar til 28. februar: kr 499
  • Fra 1. mars til 17. mai (to uker før rittdagen): kr 599
  • Fra 7. mai til 20. mai: kr 699
  • På rittdagen 21. mai: kr 1.000

Startpuljer

Startpuljene vil være basert på resultater i 2022, samt resultater fra Enebakk Rundt 2023. 

Informasjon om startpuljer vil bli publisert 1 uke før selve rittdato

  • 07:30 – 08:15 Lagpuljer/klubbpuljer
  • 08:15 – 09:00 Seedede/åpne puljer (seeding blir publisert tirsdag 14.05)

Henting av startnummer

Men informasjon om henting av startnummer vil bli lagt ut senere.

Startnummer kan uansett hentes i sekretariatet på rittdagen søndag 21. mai.

Lisens

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer sykkelritt som arrangeres av klubber tilknyttet Norges Cycleforbund (NCF). Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Lisensen administreres av Norges Cycleforbund.

Alle som har gyldig aktiv lisens kan delta på Nordmarka Rundt uten ekstra lisens.

Deltakere uten gyldig aktiv lisens kan kjøpe en engangslisens som gjelder Nordmarka Rundt. Engangslisensen koster kr 170 ved påmelding frem til 28. februar, deretter økes den til kr 220 i henhold til regler fra NCF.

Engangslisensen bestilles under påmelding:

  • Velg «Engangslisens» under punktet «Lisens» før påmelding fullføres.

Avlysning og refusjon

All påmelding er bindende. Les mer her…