Påmelding

For å delta på Nordmarka Rundt må man ha en gyldig forsikring og være påmeldt selve rittet.

Startkontingent

  • Frem til 31. desember: kr 399
  • Fra 1. januar til 28. februar: kr 499
  • Fra 1. mars til 5. mai (to uker før rittdagen): kr 599
  • Fra 5. mai til 18. mai: kr 699
  • På rittdagen: kr 1.200

Startpuljer

Startpuljene vil være basert på tidligere resultater for Oslo Klassikerne, samt Enebakk Rundt. 

Informasjon om startpuljer vil bli publisert 1 uke før selve rittdato

  • 07:30 – 08:15 Lagpuljer/klubbpuljer
  • 08:15 – 09:00 Seedede/åpne puljer (seeding blir publisert tirsdag 14.05)

Henting av startnummer

Men informasjon om henting av startnummer vil bli lagt ut senere.

Startnummer kan uansett hentes i sekretariatet på rittdagen.

Forsikring

Alle som deltar i rittene vår må ha en forsikring. Dette kan være Startklar som nå selges for Styrkeprøven, Jotunheimen Rundt og Oslo Klassikerne. Det kan også være en reiseforsikring el.l. som gir deg dekning også ved deltagelse i turitt. Dette må du sjekke selv. 

Vi selger også forsikringen Startklar. Dette er en forsikring som gjelder i ett år for alle typer idrettsarrangementer. Du kan lese mer om Startklar her.

Ønsker du å kjøpe Startklar, så kan du gjøre det her.

Avlysning og refusjon

All påmelding er bindende. Les mer her…